Projektpartner

Etiketter

Kommunikation

Projektpartnern deltar i genomförandet av projektet.

Projektpartnern visas på projektsidan. Projektpartnerns namn eller logotyp leder dig till projektpartnerns webbplats om en länk har lagts till. Den samarbetspartner som anges på projektsidan genomför projektet tillsammans med Vanda stad.