Vastaavuustaulukko

Olemme keränneet alle oppiaineittain vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit ja niitä vastaavat uuden opetussuunnitelman (2021) opintojaksot. 

Mikäli listalla ei ole etsimääsi oppiainetta, sen kohdalla kurssit ja opintojaksot vastaavat toisiaan. Toisin sanoen käymällä esimerkiksi yhteiskuntaopin uuden 1-opintojakson, se vastaa aiemman opetussuunnitelman yhteiskuntaopin 1-kurssia. Uuden opetussuunnitelman mukainen 1 osp:n opintojakso ei sellaisenaan korvaa vanhaa kurssia, koska sen laajuus on suurempi, vaan on sovittava aineenopettajan/opinto-ohjaajan kanssa lisänäytöistä.

Huomio! Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä opinto-ohjaajaamme mikäli sinulla on kysyttävää vastaavuuksista. Voit myös lähestyä aineenopettajiamme vastaavuuksien tarkistamiseksi ennen opintojakson alkua.