Ylioppilastutkinto aikuislukiosta

Ylioppilaslakki_aikuislukio

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset opintojaksot tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäisosaamispistemäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, ja samassa aikataulussa tulisi lukion oppimäärä saada kokonaan suoritettua.

Kokeisiin osallistumisoikeus on sellaisilla opiskelijoilla, joilla on koeaineisiin liittyvät pakolliset opinnot suoritettuna. Ammatillisen tutkinnon pohjalta tai kaksoistutkintoon tähtäävillä riittää olla ammatilliset opinnot puolessa välissä, jotta voi aloittaa kirjoitukset.

Osallistuminen ja hajauttaminen

Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet on kirjoitettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Keväällä 2022 tai sen jälkeen kirjoitukset aloittaneiden kokeita ei enää määritellä pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Lisäksi kirjoittajalla on mahdollisuus uusia hyväksyttyjä kokeita rajattomasti koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista. Jos ei jostain syystä saa tutkintoa valmiiksi määräajassa, voi suoritetut yo-kokeet hyväksi lukea uuteen tutkintoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yo-tutkintoa ei tarvitse enää aloittaa alusta, mikäli ei saa jotakin hylättyä ainetta useammallakaan yrityksellä läpi. Tutkinto suositellaan hajautettavaksi useammille kirjoituskerroille, mutta halutessaan voit kirjoittaa kaikki aineet yhdelläkin kirjoituskerralla.

Kokeiden ajoitus

Syksyn kirjoitukset ajoittuvat syyskuun kahdelle viimeiselle viikolle. Kevään kirjoitukset alkavat maaliskuun toisella viikolla. Kirjoitukset viedään läpi kummankin tutkintokerran puitteissa reilun kahden viikon aikana. Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin tapahtuu toukokuun aikana ja kevään kirjoituksiin marraskuussa. Nykymuodossaan ylioppilaskirjoitukset ovat sähköisiä ja siten esimerkiksi kielten kokeissa kuullunymmärtämisen ja kirjoittamisen koe toteutetaan samassa koetilaisuudessa.

Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun, joka valmistuu useimmiten viikon kuluessa kokeesta. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta.

Kokeen rakenne

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava viisi koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe (muunkielisillä suomi toisena kielenä) on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava vähintään neljä koetta seuraavista vaihtoehdoista:

toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe.

toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi), vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet.

Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin

Kirjoituksiin osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittautumisen aikataulusta saat tietoa nettisivuiltamme Ajankohtaista-osiosta, opinto-ohjaajalta sekä koulujemme toimistoista. Ilmoittautuessasi on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Epäselvissä tapauksissa käänny opinto-ohjaajan puoleen tai kysy apua opettajiltamme. Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen on usein pian syksyn kirjoitusten tulosten julkaisun jälkeen ja syksyn kirjoituksiin ilmoittautuminen yleisesti kesäkuun alkuun mennessä.

Arviointi

Kokeet arvostellaan alustavasti koulun opettajien toimesta, mutta lopullinen arviointi tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnassa. Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Tarkempia tietoja löydät suoraan lautakunnan omilta verkkosivuilla, osiosta Yleiset määräykset ja ohjeet.

Erityisjärjestelyt

Erityistilanteita ylioppilaskirjoituksissa ovat esimerkiksi lukihäiriö, vieraskielisyys, sairaus, vamma tai puoltolauseen huomioiminen sekä äkillinen sairastuminen. Näissä tapauksissa opiskelijan ylioppilaskoe voidaan järjestää poikkeavasti erityisjärjestelynä. Näitä erityisjärjestelyjä varten ylioppilastutkintolautakunnalla on erilliset määräykset. Erityisjärjestely voi olla esimerkiksi lisäaika kokeissa, suurempi kirjainkoko tai näyttö tai erilliset kirjoitustilat, joissa on huomioitu erityisjärjestelyt. Ylioppilastutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta tai erityisjärjestelyistä.

On opiskelijan edun mukaista, että erityisjärjestelyjä haetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hyvissä ajoin ennen kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ennen kuin opiskelija tai hänen huoltajansa ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä, on tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamismahdollisuuksista hyvä neuvotella lukion rehtorin ja muun lukion henkilökunnan kanssa.

Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä opiskelijan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan sähköisen palvelun kautta. Lisätietoa löytyy täältä.