Aikuislukion oppimäärän suorittaminen ja aineopiskelu

Koko lukion suorittaminen

Koko lukion voi alusta alkaen suorittaa noin kolmessa vuodessa. Tällöin aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti suoritetaan vähintään 88 osaamispistettä. Nämä koostuvat pakollista aineista ja riittävästä määrästä valinnaisaineita ja syventäviä opintojaksoja. Opinto-ohjaajan kanssa suunnitellaan aloittavien kanssa opiskeltavat moduulit, jotta tarvittava määrä opintoja varmasti saadaan kokoon.

Tutkintotavoitteisen eli lukion oppimäärää opiskelevan opiskelu on aikuislukiossa maksutonta. Opiskelijaksi otetaan kaikki peruskoulun käyneet täysi-ikäiset henkilöt. Alle 18-vuotiaana aloittaminen vaatii erityisluvan, joka voidaan myöntää rehtorin päätöksellä painavasta syystä. Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat voivat tulla aikuislukioon ns. kokeilujaksolle toisesta toisen asteen oppilaitoksesta. 

Moni tulee aikuislukioon opiskeltuaan jo päivälukiossa. Tällöin suoritetut opinnot hyväksiluetaan ja sovitetaan aikuisten opetussuunnitelmaan ja määritellään mitä aikuislukiossa vielä tulee suorittaa.

Aineopiskelu

Aikuislukiossa voi myös opiskella yksittäisiä aineita, joiden suorituksesta saa erillisen todistuksen. Aineopiskelumaksu on 45€/opintojakso, joka peritään enintään kolmelta opintojaksolta oppiainetta kohden. Eli käymällä esimerkiksi 10 erilaista opintojaksoa lukuvuoden aikana, maksat enimmäismäärän 135€. Opintojaksomaksut peritään lukuvuoden päätteeksi. Vantaan toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevilta yksittäisten opintojaksojen suorittajilta ei maksua peritä. Voit ilmoittautua aineopiskelijaksi sivujemme Ilmoittaudu opiskelijaksi - osiosta.

Korkeakouluihin ja ammattikorkeakouluihin hakeville suosittelemme lukio-opintoja pääsykokeisiin valmentavana kanavana. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaamme, niin räätälöimme sinulle sopivan paketin!

Avainsanat

LukiotVantaan aikuislukioOpiskelu