Toimielin: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lautakunta vastaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehittämisestä ja palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä siten, että asukkaille ja käyttäjille varataan mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi lautakunnan vastuulla on palveluiden vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.

Aikuislukion uusintakokeet

Sisältösivu

Aikuislukion uusintakokeet lukuvuonna 2022-2023

Apulaisrehtorin uudenvuoden kirje

Artikkeli

Hyvää alkanutta vuotta 2023!

Syksyn 2022 Ylioppilaat

Sisältösivu

Syksyllä 2022 Vantaan aikuislukiosta valmistuvat ylioppilaat